Semináře

Středomořská kráska

U příležitosti návštěvy pana Carlo Murgii v Praze,
zástupce prezidenta SARDINIE pro otázky životního prostředí,
bude zahájen ve dnech 2. - 3. května 2007 cyklus přednášek, besed,
filmových projekcí a výstav pod názvem DNY ITALSKĚ KULTURY A PŘÍRODOPISU .
Cílem první části, nazvané SARDINIE – STŘEDOMOŘSKÁ KRÁSKA, je představit české veřejnosti ostrov SARDINIE jako jeden z významných autonomních regionů Itálie,
s vlastním jazykem, starobylou kulturou a výjimečnou přírodou.
Dále by měla úvodní část projektu přispět k prohloubení česko-italských vztahů a mezinárodní spolupráce při ochraně přírody i v oblasti kulturní a ekonomické.
Projekt bude pokračovat v říjnu 2007 uspořádáním fotografické výstavy středomořské přírody a kultury. V letošním roce dojde také k vydání pěti jazyčné ilustrované publikace
na téma proměňujícího se vztahu člověka k přírodě pod názvem O ZVÍŘATECH A LIDECH, která bude ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí zdarma distribuována do vybraných evropských škol, muzeí, nevládních organizací a knihoven.
Program akce naleznete po kliknutí na odkaz SŤREDOMOŘSKÁ KRÁSKA uvedený výše.

Vzpomínky a zapomínání

Filmově - historický projekt Vzpomínky a zapomínání, jenž probíhá v tomto roce ku příležitosti 60. výročí od skončení II. světové války, byl zahájen ve dnech 8. - 10. května 2005 třídenní "Pražskou přehlídkou" filmů dotýkajících se tématu holocaustu. Projekt "Vzpomínky a zapomínání" by se měl stát sondou do dějin zobrazování holocaustu a možností objektivní reflexe jeho událostí skrze filmové médium jako prostředek komunikace.